Kungsörn

Kungsörnsunge i bo.

Kungsörnar är mycket stora rovfåglar. De har en kroppslängd på drygt en meter och cirka två meter mellan vingspetsarna!

Fjäderdräkten har lite olika färg beroende på hur gammal fågeln är. Gamla fåglar har mörk dräkt medan yngre fåglar har vita fält i vingarna och en vit stjärt med ett svart band.

De häckar i skogs- och fjällområden, där de bygger så kallade risbon i toppen av kraftiga tallar eller uppe på en klippavsats.  Kungsörnar lever av små till medelstora däggdjur och fåglar, renkalvar och av kadaver (rester av döda djur). Kungsörnar väger 3-6 kg och den äldsta fågeln som vi känner till i Sverige blev 32 år gammal!

Vi har observationer av kungsörn på flera olika håll i vårt län, men tyvärr inga konstaterade häckningar.