Rovdjur

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Har du sett varg och lodjur, eller spår av dem? 

Dina iakttagelser är viktiga – rapportera gärna in dessa till oss. Ring våra spårare direkt eller rapportera på www.skandobs.se eller o.rovobs.se.

Inventera spillning från vargar

Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har under vinterns inventering uppdraget att hitta spillning från alla vargar i området. DNA-analyser ska sedan ligga till grund för en översyn av omräkningsfaktorn från inventerade familjegrupper till det totala antalet vargar.

Du som är intresserad av att delta i inventeringen norr om Vänerns sydspets kan kontakta Länsstyrelsen, som leder och samordnar inventeringen. Milersättning och premie för insamlat DNA-prov (vargbajs) utgår.

Skicka din intresseanmälan till natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se . Uppge namn, telefonnummer samt i vilket område du vill inventera, så tar Länsstyrelsen kontakt med dig för närmare information.

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur?

Ring omedelbart 010-224 50 90, så blir du direkt kopplad till SOS Alarm. Meddela att du dödat ett rovdjur samt uppge namn, telefonnummer och platsen där rovdjuret dödades. Rovdjurets kropp ska sedan täckas över och området lämnas orört. Du kommer att bli kontaktad av Länsstyrelsen som skickar ut fältpersonal för besiktning.

Bli varnad vid angrepp - anmäl dig till beredskapslistan

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsen besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet.

 

Viltstängsel. Foto: Mia Bisther

 Summary Links