Tävling med fordon på väg eller uppvisning med fordon

Du som vill ordna en tävling med fordon på väg behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Kravet på tillstånd gäller även uppvisning med fordon, till exempel motionslopp på cykel.

Vad är ett fordon?

Som fordon räknas bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, rullskidor, rullskridskor och andra fortskaffningsmedel. Att rida räknas i det här sammanhanget som att framföra ett fordon.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Gäller det motorfordon ansöker du om tillstånd senast två månader före arrangemanget. Gäller det cykel m.m. ansöker du fyra månader före arrangemanget. 

Om tävlingen/uppvisningen går genom flera län ska ansökan ha kommit in senast tre månader (motorfordon) respektive fem månader ( övriga fordon) i förväg. 

Blankett - Tävling på väg eller uppvisning av fordon. Du kan också beställa blanketten via telefon 010-224 40 00.

Vad kostar ansökan?

Vi tar ut en ansökningsavgift för att pröva ansökan. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas till länsstyrelsen.

Avgiften för ett arrangemang som berör ett län är 2300 kronor och för arrangemang som berör flera län 5700 kronor. Pengarna sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5042-1312.

Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen kommit in.

När får jag beslutet?

När din ansökan prövas kommer vi att hämta in synpunkter från berörda kommuner, Trafikverket och Polismyndigheten. Om din ansökan är komplett och ansökningsavgiften betald får du normalt ett beslut senast tre veckor före arrangemanget.

Särskilda villkor

Om tävlingen/uppvisningen kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från väghållaren tillsammans med din ansökan.

Tävling eller uppvisning med fordon på väg kan kräva tillstånd enligt ordningslagen, till exempel för offentlig tillställning. Länsstyrelsen kan i vissa fall i samband med tävling meddela de tillstånd som annars polisen lämnar.