Sjötrafikföreskrifter 

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet.

Exempel på föreskrifter:

  • fartbegränsningar
  • förbud mot ankring
  • begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  • andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Föreskrifterna kungörs i länets författningssamling. Länsstyrelsen får meddela tillfälliga dispenser från föreskrifterna.