Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kommunen kan utfärda särskilt parkeringstillstånd till rörelsehindrade med grava gångsvårigheter som själva kör motordrivet fordon eller som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Symbol för handikapparkering

Den som inte får parkeringstillstånd kan överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen.