Vattenskoter

I Västra Götalands län får du köra vattenskoter i allmän farled med vissa begränsningar. Undantaget är Dalslands kanal där det är förbjudet att köra i de delar som ligger inom länet.

Vattenskoter. Foto: Länsstyrelsen

Dessutom får du köra vattenskoter i territorialhavet utanför baslinjen, det vill säga utomskärs längs Bohuskusten.  

Begränsningar inom allmän farled

I allmänna farleder får du köra vattenskoter inom ett område av 300 m på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i aktuellt sjökort, men inte närmare land än 100 m från strandlinjen. Om ett sund i en farled är smalare än 300 m får du köra i hela farleden. 

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 2013:4)

Transport ut till allmän farled

Om du behöver transportera vattenskoter mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska du välja kortaste väg. Detta förutsätter att det inte är längre än 100 m till tillåtet vattenområde. Hastigheten får som högst vara 5 knop. OBS! Om vattenområdet ingår i en allmän badplats är det förbjudet att köra vattenskotern i området.

Vilka farkoster gäller reglerna för?

Sjötrafikreglerna gäller alla farkoster som kan användas till transport på vatten. I ditt ansvar som sjötrafikant ingår bland annat att inte äventyra sjösäkerheten samt att visa gott sjömanskap. Det är polis och kustbevakning som ansvarar för att vattenskoterförordningen efterlevs. 

Du hittar gällande regler om användning av vattenskoter i förordningen SFS 1993:1053.