Vildsvin

Vildsvin förekommer i större delen av Västra Götalands län med lokala variationer.
Vildsvin. Foto: www.fotoakuten.se

Vildsvin sprider sig snabbt i länet. En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län

Jakttider

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april till och med den 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti till och med den 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

Hjälpmedel

Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Du kan söka tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill använda rörlig belysning eller mörkerriktmedel vid skyddsjakt på vildsvin som orsakar skada i odlingar.

Ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.