Information till licensområden

Du som har ett registrerat licensområde har ett ansvar för jakten inom ditt område och är en del av länets älgförvaltning.

Länsstyrelsen har fattat beslut om jakttider och fällavgifter för 2016/2017.

Beslut om jakttider och fällavgifter

Beslut om tilldelning till licensområden för älgjakt i Västra Götalands län jaktåret 2017/2018 

Inför årets jakt har det beslutats om könskvotering av vuxna djur. Fördelningen ska göras så att licensområden med jämnt antal djur ska få lika många han- som hondjur i tilldelning. För områden med udda antal djur i tilldelning ska kvoteringen ske vartannat år. I utskickade tilldelningsbeslut avses med ko vuxet hondjur.

Om fler antal djur fällts eller av fel kön än vad som tilldelats ska detta anmälas till polismyndigheten, 114 14, för utredning av eventuellt jaktbrott.

Ytterligare information om rapportering med mera kommer i samband med att tilldelningen skickas ut samt läggas upp på denna sida. 

Rapporteringen av fällda älgar måste enligt de nya föreskrifterna göras inom två veckor efter det djuret skjutits. Rapporteringen görs enklast via algdata.se.

Hur man rapporterar i älgdata

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter