Information till förvaltningsgrupperna

I förvaltningsgruppens arbetsuppgifter ingår bland annat att ta fram förvaltningsplan, granska skötselplaner, sammanställa inventeringsmaterial och följa upp älgjakten inom förvaltningsområdet.
Länsstyrelsen har fattat beslut om årets jakttider och fällavgifter.

Länkar där det finns information för älgförvaltningen:

www.algdata.se – Länsstyrelsens portal för inrapportering av skjutna älgar, där ni har möjlighet att ta ut statistik på avskjutningen för hela länet, ert förvaltningsområde eller enskilda jaktområden. Här finns också mallar för älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner.

www.viltdata.se – Jägareförbundets rapporteringsportal för älg och övrigt jaktbart vilt. Här finns statistik på bland annat älgobs som är en viktig del av det underlag vi har att arbeta med i dagsläget.

www.viltolycka.se – Viltolycksorådets webbplats där alla rapporterade sammastötningar med vilt ska rapporteras. Sammanställningar från denna sida ger en uppfattning om antalet olyckor med vilt i ert förvaltningsområde.  

www.naturvardsverket.se – Här hittar ni information och vägledning inom jakt och vilt, beslut om vilt, viltpolitik, mål för viltstammarna, lagar och regler, inventeringsmetodik, viltforskning samt mycket mer. 

 

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter