Förvaltningsområden

I Västra Götalands län finns nio förvaltningsområden. Varje förvaltningsområde har en förvaltningsgrupp med sex ledamöter.

Karta älgförvaltningsområdenVästra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden. Gränsdragningen framgår av kartan.

Klicka på kartan för att få upp en större karta.

Beslut om ändring av älgförvaltningsområde mot Jönköping 2015-12-15

Beslut om ändring av älgförvaltningsområde 2015-09-17

 

Utbildningsdag 2015-04-09 älgförvaltningsgrupper

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter