Otjänlig älg

Länsstyrelsen har förordnat 30 stycken personer till viltkasserare. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.
Möte i skolsal

​Länsstyrelsen har förordnat 30 stycken personer till viltkasserare. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.

Vad är skillnad mellan en otjänlig älg och en älg som avlivas av djurskyddskäl enligt Jaktförordningen § 40b?

Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering. Hur en otjänlig älg ska hanteras och hur man ansöker om befrielse från fällavgift med mera kan du läsa i Om du skjuter en älg du misstänker är otjänligt.

Blankett – Intyg om otjänlig älg

Kontaktuppgifter till viltkasserare samt information om otjänlig älg

§ 40b-älg: Avlivas av djurskyddsskäl då man observerat att djuret lider. Polismyndigheten ska om möjligt kontaktas innan man avlivar djuret annars omgående efter avlivningen. En älg som avlivas i enlighet med § 40b avräknas inte från licenstilldelning/älgskötselplan utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet.