Årets licenstilldelning av älg är klar


Inför årets jakt finns beslut om könskvotering vilket innebär att licensområden med jämnt antal djur får lika många vuxna hon- som handjur i tilldelningen.
Älg

För områden med udda antal djur i tilldelningen ska därmed en kvotering ske vartannat år.

Årets älgjakt startar den 10 oktober.

Läs mer om beslutet