Älgjakt

Älgjakt är den jakt som lockar ut flest svenska jägare i skogen och bidrar med stora mängder älgkött till svenska hushåll varje år.
Älg nedanför Hunneberg. Foto: Kent Kristenson.

Älgen är inte bara en Svensk nationalsymbol. Den bidrar också med många jakttillfällen och gott kött. Älgen orsakar skador på växande skog. Framför allt kan lokalt stora skador på både tall och lövungskog förekomma. Detta sänker värdet på virket som produceras. Viltolyckor med älg är vanligt förekommande, bara under 2012 kördes sammanlagt 816 älgar på i Västra Götalands län. Det är därför viktigt att älgförvaltningen tas på allvar och att man tänker i olika perspektiv när man planerar älgstammen i sitt område.

Jakttider och fällavgift för älg 2017/2018

Läs dokumentet om den länsomfattande målsättningen

Årsplanering för älgförvaltning inom Västra Götalands län

Information till:

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter