Rapportering och betalning av fälld älg

Anmälan om fälld älg ska göras inom 14 dagar. Fällavgift ska betalas senast 14 dagar efter jakttidens slut.
  • Företrädare för ett jaktområde är skyldiga att anmäla varje fälld älg inom 14 dagar efter det att djuret fällts.
  • Anmälan kan göras antingen på www.algdata.se eller www.viltdata.se.
  • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
  • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg fällts.
  • Slutrapporteringen kan enbart göras på www.algdata.se. När slutrapportering görs genereras en faktura för fällavgifterna.
  • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Länsstyrelsens handläggare hjälper gärna till om ditt område har problem med att anmäla fällda älgar eller att göra slutrapportering.

Anmälan om fällda kalvar på oregistrerad mark görs företrädelsevis på www.algdata.se. Du kan också fylla i och skicka in blanketten som finns i högerspalten.

Om ingen kalv fällts på oregistrerad mark behöver inte jaktresultatet rapporteras.

Hur man rapporterar i älgdata

Avgift för fällda djur

Fällavgiften för jaktåret 2017/2018 är 850 kronor per fälld vuxen älg och 100 kr per fälld årskalv.