Vilthägn

I Västra Götalands län finns runt 130 vilthägn i bruk. Vanligast är att man har dovhjortar i hägnet, ofta i kombination med mufflonfår, kronhjort eller vildsvin.

På senare år har även älghägn byggts, där besökarna har möjlighet att se älg på nära håll. Hägnen kan också användas för att hålla strutsar, änder, rapphöns eller fasaner samt rehabiliteringsanläggningar för vilda djur som skadat sig.  

Tillstånd krävs

För att få bygga ett vilthägn och hålla vilt i hägnet krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi prövar exempelvis om området är lämpligt med tanke på eventuella natur- och kulturmiljövärden och om det är lämpligt för de djur som ska hållas i hägnet. Djurskyddsfrågor och allmänhetens möjligheter till friluftsliv är andra viktiga punkter som det tas hänsyn till.  

Läs mer om vilthägn i vårt informationsblad. Där hittar du information om vilka tillstånd som krävs, kostnader för tillstånden, samt länkar till en del av den aktuella lagstiftningen. Ansökan ska kompletteras med en karta som du kan skriva ut med hjälp av informationskartan.

 

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.