Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.
Diverse viltförvaltningsdokument

Regeringen har beslutat om en ny ansvarsfördelning i rovdjurspolitiken som innebär ett ökat regionalt ansvar med lokalt inflytande. Länsstyrelsen har fått ett utvidgat ansvar och utser en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper:

 • naturvård
 • näringsliv och turism
 • friluftsliv
 • jakt
 • fiske
 • skog
 • jordbruksmark.

Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna 
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg  
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

Ledamöter (L) och ersättare (E)

Ordförande: Anders Danielsson, Landshövding anders.danielsson@lansstyrelsen.se 

E: Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se 

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 0768-98 39 59, hoffby@telia.com

E: Ulf Augustsson (S), Trollhättan, 070-799 59 20, uta@telia.com

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se

E: Maj Steen (M), Borås, 0704-83 71 44, maj.steen@tele2.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-677 05 30, mariannebonnevier@hotmail.com

E: Eli Niklaus (MP), Hunnebostrand, 070-14 88 217, eli.niklaus@gmail.com

L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 0705-91 51 32, mammasandroid@gmail.com

E: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se

L: Kjell Eliasson (V), Äspered, 0705-167650, 033104060@telia.com

E: Clarence Holgersson (KD), Hällevadsholm, 0723-25 05 30, holgersson@outlook.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten. 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se

E: Anders Jansson, Polismyndigheten. 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com

E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 0522-66 22 82, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com

L: Ingegerd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com

E: Rolf Edvardsson, naturvårdsintresset, Alingsås, 0322-104 28, 070-380 36 83, rolf.edvardsson@telia.com

L: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com

L: Monica Alfsdotter, natur- och ekoturism, Hälleviksstrand, 0708-388 441, monica.alfsdotter@algensberg.com

E: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-68 33 209, pontus@dalslandsaktiviteter.se

L: Anna Eriksson, friluftsintresset, Örby, 0706-353 747, eriksson.m.anna@gmail.com

E: Oskar Johansson, friluftsintresset, Brastad, 0703-71 73 86, oskarjohansson@telia.com

L: Ronny Johansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Olofstorp, 070-658 58 75, ronny.b.johansson@gmail.com

E: Marianne Carlsson, ägare och brukare av jordbruksmark, Ucklum, 0739-024 600, 0706-22 61 78, bohuslamm@telia.com

L: Börje Eriksson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com

E: Johan Abenius, lokalt näringsliv och turism, Tösse, 0705-68 06 83, johan.abenius@dalsland.com

L: Katarina Johnsson, skogsnäringen, S Eke, Dals Långed, 0734-280798, kjohnsson@live.se

E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se

L: Conny Gustafsson, yrkesfisket, Vänersnäs, 0705-82 29 61, yvonne-gustafsson55@hotmail.com

E: Bertil Adolfsson, yrkesfisket, Öckerö, 073-384 17 67, bead@nimbuskyrkan.com