Vad gör jag vid en trafikolycka med vilt?

Markera alltid olycksplatsen och ring larmnumret 112 om du har krockat med en älg, ett rådjur eller någon av de andra nio arterna som tillhör Statens vilt. Sök aldrig efter skadat vilt själv!
Motorväg. Foto: www.fotoakuten.se

Enligt jaktförordningen 40 §, ska polisen meddelas och olycksplatsen markeras om du krockar med något av följande djur:

 • Björn
 • Varg
 • Lo
 • Järv
 • Utter
 • Älg
 • Rådjur
 • Hjort
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Örn

Det finns ingen skyldighet att polisanmäla olyckan om man har kört på något annat djur. Det kan dock vara bra att meddela polisen om djuret är svårt skadat eller ligger kvar mitt i körbanan. Polisen kan hjälpa till med avlivning eller med att flytta djuret så det inte utgör fara för andra trafikanter.

Markera platsen

Ett djur som blivit påkört kan ha tagit sig ifrån platsen, mer eller mindre skadat, eller ligga dött kvar vid olycksplatsen. Om olyckan omfattar någon av de 11 arter som hör till statens vilt måste platsen för olyckan markeras oavsett om djuret är skadat eller dött. Sätt markeringen 100 meter från platsen om du krockat med ett vildsvin, lodjur, björn eller varg. Avståndet är för din egen säkerhet eftersom ett skadat djur kan vara mycket aggressivt.  

Det finns speciella markeringsremsor för trafikolyckor med vilt som delas ut på bilprovningsstationer. Har du ingen markeringsremsa använd något annat väl synligt föremål.

Ring polisen

Ring 112 och anmäl olyckan till polisen direkt efter det att du markerat platsen. Ge en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt, berätta hur platsen är uppmärkt och vilket djur som du krockat med. Redogör för om djuret är skadat och om möjligt dess flyktväg. Sök aldrig efter ett skadat djur själv, polisen kontaktar eftersöksjägare!  

 

Utter. Foto: Mia Bisther.

Foto: Mia Bisther

Rådjur. Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www. fotoakuten.se