"Övergivna" djurungar

Undvik att ta hand om djurungar som du ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna.
Foto: Staffan Widstrand

En ensam unge är sällan föräldralös eller övergiven utan föräldrarna finns oftast i närheten. Kommer barnen med en upphittad djurunge, be dem visa var de fann den och sätt sedan tillbaka djuret på samma plats så snabbt som möjligt. Hittas djuret vid en vägkant flytta den till en säkrare plats i närheten. Det stämmer inte att honan överger sina ungar om människor har tagit i dem.

Om du med säkerhet vet att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven, kontakta polisen eller Naturvårdsverket. Ta inte hand om djurungen själv.

Skadade djur

Är djuret skadat, kontakta förbundet Katastrofhjälp - Fåglar och Vilt (KFV). Är djuret allvarligt skadat har man rätt att av djurskyddsskäl avliva frilevande djur enligt 40 § i jaktförordningen.