Kronhjortsjakt

Jakt efter kronhjort får ske inom registrerade kronhjortsskötselområden. På mark som inte registrerats får enbart årskalv fällas under allmän jakttid.
Kronhjort. Foto: Fotoakuten.se

Jakttid

Den allmänna jakttiden för årskalv är från den 16 augusti fram till andra måndagen i oktober (enbart smyg- och vaktjakt) och under tiden 1-31 januari.

Kronhjortsskötselområde

Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en egen kronhjortsstam. Ansökan om registrering av nytt kronhjortsskötselområde hos Länsstyrelsen måste ske senast den 31 januari det år som jakten är avsedd att starta. En kronhjortsskötselplan ska bifogas ansökan. Begäran om revidering/förnyelse av kronhjortskötselplan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 15 maj.

Anmälan om fällda hjortar

Jakträttshavaren ska skicka in anmälan om fällda hjortar till Länsstyrelsen inom 2 veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden, och inom 2 veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.