Jakt från motordrivna fordon

Det är som huvudregel förbjudet att bedriva jakt från motordrivna fortskaffningsmedel. Motordrivna fortskaffningsmedel får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt från att komma undan eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

​Det finns dock ett generellt undantag för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att bedriva jakt på däggdjur från motordrivna fordon under förutsättning att motorn är avstängd. Detta undantag gäller inte vid jakt som avser vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, sälar, valar eller fladdermöss.

Ett annat undantag är att jakt får bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt från motorfordon. Till exempel kan tillstånd beviljas om man som person med funktionsnedsättning vill jaga och behöver använda sig av ett motordrivet fordon för att komma ut i terrängen.

Jakt från motorfordon kan även medges vid skyddsjakt under speciella omständigheter.

Ansök om tillstånd till jakt från motordrivna fordon