Viltskador - förebyggande/skyddsjakt

Det finns flera olika förebyggande åtgärder för att förhindra viltskador. För en del av åtgärderna kan du få bidrag. Du kan också få ersättning för skador på tamdjur och grödor. Det finns ett antal besiktningsmän att kontakta vid behov.

Jakt

För att förhindra viltskador bör förebyggande åtgärder vidtas, exempelvis jakt under de allmänna jakttiderna. Jakttiderna finns i bilaga 1 till jaktförordningen.

För att förebygga skador får jakt även bedrivas på de arter och under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen.

Skyddsjakt

Bestämmelser om skyddsjakt på stora rovdjur finns i 28 § jaktförordningen.

Länsstyrelsen kan utöver detta ge tillstånd till skyddsjakt för att motverka stora viltskador. Beslut om skyddsjakt på bland annat säl och örn fattas av Naturvårdsverket. Bestämmelser om skyddsjakt finns i 23 a § jaktförordningen.

Blankett för ansökan om tillstånd till skyddsjakt

Stängsel och boskapsvaktande hundar

Andra  förebyggande åtgärder kan exempelvis vara rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur, eller att använda en boskapsvaktande hund. 

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder. Bidrag kan ges till exempelvis gasolkanon för att förebygga skada på gröda.

För rovdjursavvisande stängsel finns två typer av bidrag:

Ersättning för inträffade skador

Skada på djur

Ersättning för skador på tamdjur som ingår i näringsverksamhet, kan ges om skadorna orsakats av djur som inte får jagas, exempelvis varg, lo eller kungsörn. En förutsättning är att skadan besiktigats av en av Länsstyrelsens besiktningsmän. Även skada på hund kan ersättas. Om du misstänker att rovdjur har skadat dina djur, så ring till en av Länsstyrelsens besiktningsmän för rovdjursskador.

Råd till veterinär vid rovdjursangripen patient

Besiktningsmännen har utbildning och träning i att bedöma rovdjursskador och kan vara en värdefull kontakt vid misstänkt rovdjursskadade djur som kommer in till er.

När ett tamdjur exempelvis ett får eller en jakthund har konstaterats skadats eller dödats av lodjur, varg, järv, kungsörn eller björn så utgår ersättning till tamdjursägaren. Ersättningen utbetalas från viltskadeanslaget under förutsättning att en besiktningsman har konstaterat att tamdjuret i fråga har skadats eller dödats av just ett rovdjur och inte bara är ätet på av rovdjur efter död orsakad av annan anledning.

Det händer ibland att ni som veterinärer får in hundar, ofta jakthundar, som har skador som djurägaren uppger har uppkommit genom möte med lodjur eller varg. Den första och viktigaste prioriteringen är ju att alltid försöka rädda liv och att inleda behandling men vi vill att ni är medvetna om att djurägaren måste kunna påvisa att hundens skador beror på rovdjursangrepp om de vill ansöka om ersättning från viltskadeanslaget eller sin försäkring.

Så tänk gärna på att:

  • skriva ut karta och telefonnummer till besiktningsmännen och ha den lättillgänglig. Om ni själva misstänker rovdjursangrepp eller personen som lämnar in hunden uppger att det rör sig om det – RING någon av oss. Får ni inte tag i den som bor närmast, ring nästa besiktningsman så kommer hen istället.
  • fotografera det skadade djuret i sin helhet samt de angripna delarna så att man kan se bettens utseende och placering innan man åtgärdar skadorna. Bettens utseende och placering är mycket viktiga i bedömningen av rovdjursskador.
  • den päls som klipps eller rakas bort runt bettytan/såröppningen kan sparas i steril burk. Päls som misstänks ha kommit i kontakt med det angripande djurets saliv kan sparas och lämnas till besiktningsman för eventuell DNA-analys i speciella fall.
  • ni om ni har tid och möjlighet kan gnugga en steril tops i bettytan/såröppningen och lägga topsen i steril påse eller burk.

Läs mer om smittskydd och djurhälsopersonal

Läs mer om rovdjur

Skada på gröda

Om din gröda har skadats av djur som inte får jagas, så ring en av Länsstyrelsen besiktningsmän för skador på gröda.

Skador orsakade av älg, rådjur eller andra djur som får jagas ersätts inte. 

Handlingsplan för användande av viltskademedlen till bidrag för skador på gröda

Skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till viss skyddsjakt på skarv i Bohuslän.

Beslut från och med 22 december 2017

Registrera fällda skarvar >

 Besiktningsmän

Skador på gröda
Gunnar Brandt
Håletorp Håle
467 94 Grästorp
Mobil: 070-892 91 92

Sten Hoffman
Bältaregården
521 98 Broddetorp
Mobil: 070-649 11 15

Erik Landström
Sivikan 4752
462 91 Vänersborg
Mobil: 070-674 62 39

Skador på tamdjur

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.