Knubbsäl - skyddsjakt

I Västra Götalands län får 170 knubbsälar jagas under skyddsjaktperioden 2017/2018. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 290 knubbsälar i landet till och med den 31 mars 2018.
Knubbsäl med huvudet över vattenytan.

I Västra Götalands län får under innevarande skyddsjaktbeslut fällas 170 stycken knubbsälar, fördelat över följande tider:

20 april - 20 maj 2017
30 sälar (40 st fällda)

16 juli - 31 december 2017

100 sälar

1 januari - 31 mars 2018

40 sälar

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Läs Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter säl

Regler för säljakt

Kvarvarande tilldelning skyddsjakt knubbsäl

Jakt på fd kronoholmar

Jakt på allmänt vatten

Inget fortsatt tillstånd för försäljning av sälprodukter

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.