Knubbsäl - skyddsjakt

I Västra Götalands län får 140 knubbsälar jagas. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 260 knubbsälar i landet.
Knubbsäl som simmar

I Västra Götalands län får 140 knubbsälar får jagas fördelat över följande tider:

20 april-20 maj 2016
25 sälar

16 juli-31 december 2016
80 sälar

1 januari-31 mars 2017
35 sälar

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Läs besluten om skyddsjakt efter säl

Regler för säljakt

Kvarvarande tilldelning skyddsjakt knubbsäl

Jakt på fd kronoholmar

Jakt på allmänt vatten

Inget fortsatt tillstånd för försäljning av sälprodukter

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.