Naturum

Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Ett naturum sprider information och är en port för människor som vill ta sig ut i det omkringliggande naturreservatet, nationalparken eller friluftsområdet.

För tillfället finns det 30 naturum i Sverige. På samtliga naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och den kulturhistoria som format området. Allt för att berika och inspirera till vidare utflykter och naturupplevelser. Förutom utställningar anordnas det även guidningar, föreläsningar, temakvällar, barnaktiviteter etc. Du kan också hämta broschyrer och material om andra naturreservat eller få tips om utflyktsmål och vandringar.

Naturvårdsverket står bakom varumärket naturum och de statligt ägda naturumen förvaltas i regel av det aktuella länets länsstyrelse. Om du vill läsa mer om landets naturum kan du besöka Naturvårdsverkets webbplats om naturum.    

Naturum Hornborgasjön

År 1986 byggdes och invigdes naturum Hornborgasjön, Sveriges första arkitektritade naturum. Det förvaltas sedan 2001 av Länsstyrelsen i Västra Götaland med hjälp av en föreståndare stationerad på platskontoret vid Hornborgasjön.

Platskontoret ansvarar och förvaltar även informationscentralen Trandansen. Den ligger i sjöns södra spets vid platsen som är rikskänd för vårens stora ansamling av rastande och dansande tranor.

Platskontoret och naturum Hornborgasjön ligger på sjöns östra sida. Naturum har öppet varje dag från mitten av mars till slutet av augusti, samt även helger under september. Här guidar kunnig personal besökarna i områdets natur, geologi och historia och fungerar också som en länk ut till länets övriga naturområden. Inne på naturum kan besökarna bland annat se på film, låna kikare och inspireras till ny kunskap och nyfikenhet genom utställningen. Här arrangeras ca 150 naturaktiviteter per år, allt från lekfulla familjedagar till guidade fågelturer. Utställningen och filmvisningen har självklart gratis inträde liksom de flesta av naturums evenemang. Dessutom har besökare till området möjlighet att boka privata guidade turer av naturums personal året om. Vid naturum finns även Café Fågeludden som erbjuder fika och lättare luncher, att åtnjutas i den vackra miljön.  

Läs mer om vad som händer vid naturum Hornborgasjön på Hornborgasjöns webbplats.    

Naturum Kosterhavet

Naturum Kosterhavet invigdes den 15 december 2012. Läs mer om naturum Kosterhavet.    

Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset

Den 2 maj 2013 invigdes naturum Vänerskärgår­den - Victoriahuset, som är en symbolisk gåva till Kronprinsessan Victoria.

Den vackra byggnaden ger fina utblickar över landskapet och slottet. Träfasadens ribbverk är inspirerat av skärgårds­vegetationen. Byggnaden smälter väl in mellan skog och vassbälten i den känsliga miljön vid Läckö slott, på Kållandsö.

Byggnaden är ritad av White Arki­tekter med Mattias Lind och Ulla Antonsson som projektansvariga. Den innehåller utställningshall, restaurang och 15 övernattningsrum. Byggnaden kan snabbt anpassas till olika behov. Utställningsdelen kan växa in i restaurangen och tvärtom.

Läs vidare på Läckö slotts webbplats.

Naturum i Göteborgssområdet

Länsstyrelsen gjorde 2006 en överenskommelse med Naturvårdsverket om att utreda möjligheterna att etablera ett naturum i Göteborgsområdet. I slutrapporten för utredningen föreslås att ett naturum – ett Naturens hus för Västra Götaland –  etableras i området Slottsskogen - Botaniska trädgården- Änggårdsbergen. I samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och HIGAB-gruppen togs ett fördjupat underlag Lokaliseringsutredning för naturum i Slottsskogen, fram 2009.

Läs mer om hur närområdet kan användas vid en etablering av naturum i Slottsskogen. Rapporten är ett särskilt samarbetsprojekt mellan Göteborgs Naturhistoriska Museum och Länsstyrelsen.

Lokaliseringen av ett nytt naturum behandlas närmare i ett program för Slottsskogen som stadsbyggnadskontoret tagit fram.

 

 

 

naturum Hornborgasjön
naturum Hornborgasjön

naturum Kosterhavet
naturum Kosterhavet

naturum Vänerskärgården - Victoriahuset
naturum Vänerskärgården - Victoriahuset