Naturum

Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Ett naturum sprider information och är en port för människor som vill ta sig ut i det omkringliggande naturreservatet, nationalparken eller friluftsområdet.

För tillfället finns det 33 naturum i Sverige. På samtliga naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och den kulturhistoria som format området. Allt för att berika och inspirera till vidare utflykter och naturupplevelser. Förutom utställningar anordnas det även guidningar, föreläsningar, temakvällar, barnaktiviteter etc. Du kan också hämta broschyrer och material om andra naturreservat eller få tips om utflyktsmål och vandringar.

Naturvårdsverket står bakom varumärket naturum och de statligt ägda naturumen förvaltas i regel av det aktuella länets länsstyrelse. Om du vill läsa mer om landets naturum kan du besöka Naturvårdsverkets webbplats om naturum.    

Naturum Hornborgasjön

Läs mer om vad som händer vid naturum Hornborgasjön på Hornborgasjöns webbplats.    

Naturum Kosterhavet

Naturum Kosterhavet invigdes den 15 december 2012. Läs mer om naturum Kosterhavet.    

Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset

Den 2 maj 2013 invigdes naturum Vänerskärgår­den - Victoriahuset, som är en symbolisk gåva till Kronprinsessan Victoria.

Den vackra byggnaden ger fina utblickar över landskapet och slottet. Träfasadens ribbverk är inspirerat av skärgårds­vegetationen. Byggnaden smälter väl in mellan skog och vassbälten i den känsliga miljön vid Läckö slott, på Kållandsö.

Byggnaden är ritad av White Arki­tekter med Mattias Lind och Ulla Antonsson som projektansvariga. Den innehåller utställningshall, restaurang och 15 övernattningsrum. Byggnaden kan snabbt anpassas till olika behov. Utställningsdelen kan växa in i restaurangen och tvärtom.

Läs vidare på Läckö slotts webbplats.

 

 

naturum Hornborgasjön
naturum Hornborgasjön

naturum Kosterhavet
naturum Kosterhavet

naturum Vänerskärgården - Victoriahuset
naturum Vänerskärgården - Victoriahuset