Hänsynsområden i skärgården

Länets kust och skärgård är fantastisk. Och vår unika allemansrätt gör den öppen och tillgänglig för alla. Men ibland tar vi människor över lite för mycket. Därför har Länsstyrelsen infört fem hänsynsområden längs kusten.
Symbol för hänsynsområde

Längs Västkusten i Västra Götalands län finns fem hänsynsområden:

  • Getryggen sydväst om Fjällbacka i Tanums kommun
  • Väderöarna sydväst om Fjällbacka i Tanums kommun
  • Vasholmarna väster om Grundsund i Lysekils kommun
  • Grönskären väster om Kyrkesund i Tjörns kommun
  • Yttre Tistlarna som är Göteborgs skärgårds utpost mot sydväst

Vad är ett hänsynsområde?

Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och omtanke. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att

  • hålla låg fart
  • inte bullra eller tomgångsköra
  • dämpa musik och prat
  • ta hand om sopor
  • inte släppa ut toalettavfall.

Bullermätningar och enkätundersökningar

För att få ett underlag för beslut genomfördes en förundersökning sommaren 2007 och under sommaren 2008 gjordes en uppföljande undersökning i de två beslutade hänsynsområdena.

Miljömål att begränsa buller och störningar

Att begränsa buller och andra störningar från båttrafik i särskilt känsliga skärgårds- och kustområden är ett delmål under det nationella miljömålet "Hav i balans och levande kust och skärgård". Regeringen gav 2006 länsstyrelserna i landets kustlän i uppdraget att ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur delmålet ska uppnås. Hänsynsområden var en av åtgärderna. Uppdraget rapporterades till regeringen december 2009.

Det finns nu 12 hänsynsområden i landet, varav fem i Västra Götalands län och övriga i Stockholms, Blekinge, Östergötlands och Södermanlands län.

Hänsynsområden får gott betyg

Nittio procent av besökarna är nöjda och nittio procent visar hänsyn. Våra hänsynsområden i skärgården är uppskattade, visar senaste undersökningen sommaren 2010