Friluftsliv

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Översyn av riksintressen för friluftsliv

​Just nu pågår en översyn av riksintressen för friluftsliv. I Västra Götaland finns uppdaterade beslut för ett antal områden, se nedan. Under hösten 2016 uppdateras besluten för de områden i länet som kvarstår.

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om arbetet samt länk till de nya områden som finns.

Läs mer om riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats

Aktuella kartor av områdena på webbplatsen Skyddad natur

Områden med uppdaterade beslut i Västra Götaland

FO 03 Bredfjället
FO 06 Dalslands sjö‐ och kanalsystem
FO 07 Delsjöområdet
FO 09 Gullmarnområdet
FO 10 Göta kanal
FO 20 Hökensås
FO 21 Kinnekulle
FO 25 Kynnefjäll
FO 27 Lygnern och Storåns dalgång
FO 30:1,2 Norra Bohusläns kust (inre och yttre kustzonen)
FO 37 Svartedalen
FO 39 Södra Bohusläns kust
FO 42:3 Vänern‐Kålland och Hindens rev
FO 42:5 Vänern‐Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö
FO 46 Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet
  
  
Description
  
  
  
  
Besök våra naturreservatBesök våra naturreservat
Ta en titt på något av länets cirka 500 reservat.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/Pages/default.aspxIn page navigation