Friluftsliv

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

  
  
Description
  
  
  
  
Besök våra naturreservatBesök våra naturreservat
Ta en titt på något av länets cirka 500 reservat.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/Pages/default.aspxIn page navigation