Hummerfiske

För att skydda hummerbeståndet finns regler för hur fisket får bedrivas. Fiske efter hummer är tillåtet från den första måndagen efter den 20 september klockan 07:00 till och med den sista november.

Minimimåttet för hummer är 9 cm mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant (carapaxlängd). Hummer med yttre rom får inte fångas.

Från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor i Skagerrak och Kattegatt. Fiske med sillgarn, makrillgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter är undantagna.

Fiske efter hummer får endast ske med hummertina. Hummer som fångas i annat redskap än hummertina ska omedelbart sättas tillbaka igen. Vid fritidsfiske efter hummer får högst sex tinor per person användas. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Under säsongen 2017 får dock fiske bedrivas med flyktöpppningar med en minsta diameter på 54 millimeter.

Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.

Läs mer i Hummer, fiskeregler och biologi

Redskapsmärkning

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för redskapsmärkning i havet ska du kontakta länsstyrelsens enhet för fiskförvaltning. Redskap ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare se FIFS 1994:14.

När hummer förvaras i sump ska sumpen vara märkt med användarens fullständiga namn och adress eller namn och telefonnummer eller personligt registreringsnummer eller yrkesfiskelicensnummer eller fiskefartygsdistriktsbeteckning.

Hummer får under perioden från och med den 10 maj fram till hummerpremiären inte hållas i någon form av sumpningsanordning.

Ytterligare information

Fullständiga föreskrifter om fisket i Skagerrak och Kattegatt med angränsande sötvattensområden samt ytterligare information hittar du på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

 

 

 

 Amerikansk eller sjuk hummer

För anmälan om amerikansk eller sjuk hummer ring:

Vidar Øresland 010-478 40
Mats Ulmestrand 010-748 40 48
SLU, Havsfiskelaboratoriet, Lysekil

Läs mer om villkor mm i information från Havsfiskelaboratoriet.