Utplantering av fisk eller kräftor

För att plantera ut fisk eller kräftor i ett vattenområde krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ansökan om utplantering

Du ansöker om utplantering genom att fylla i en ansökningsblankett för avsedd utplantering och skicka in den till Länsstyrelsen. Observera att utplantering av blötdjur som exempelvis ostron också kräver tillstånd.

Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk eller kräftor

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen. Rapporteringsblankett skickas ut till dig tillsammans med Länsstyrelsens beslut om tillstånd till utplantering.

Vi tar hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde, samt gör en avvägning mellan nytta och risk vid prövning av din ansökan. Genom tillståndsprövningen ska länsstyrelsen ansvara för att olämpliga arter av fisk respektive parasiter och smittsamma sjukdomar inte sprids.

Utplantering av fisk och kräftor ska även skapa förutsättningar för ett livskraftigt och självreproducerande bestånd eller medföra ett förbättrat fiskutbyte.

Ytterligare bestämmelser som reglerar utplantering av fisk och kräftor finns i föreskrifterna (FIFS2011:13) om utsättning av fisk i andra fall än mellan fiskeodlingar.