Hundar - vanliga frågor och svar

Innehållsförteckning

 

Svar på frågorna

Grannens hund skäller hela tiden, vem kan hjälpa mig?

Det är kommunen som har ansvar för störningar från djur, till exempel skällande hundar.

Här kan du kan läsa mer om vem som har ansvar för vad.

Vi har problem med lösspringande hundar i vårt område, vart vänder jag mig?

Här kan du läsa om vem som har ansvar för olika delar som rör tama och vilda djur

Hur länge får en hund stå i löplina?

En hund får stå uppbunden i löplina två timmar per dygn. Hundar under sex månaders ålder får bara vara uppbundna kortare stunder.  

Vilka regler gäller för att hålla hund i hundgård?

Här kan du läsa om hund i hundgård.

Hur ofta ska man rasta sin hund?

Hundar bör rastas minst var sjätte timme dagtid. Valpar och äldre hundar ska rastas oftare.  

Jag vill göra en anmälan av insmuggling av hundar. Hur går jag till väga?

Anmäl insmuggling av hundar till Tullverket.  

Du kan också läsa mer om smuggelhundar på Jordbruksverkets webbsida

Jag vill starta hunddagis. Vilka regler gäller och hur söker jag tillstånd?

För att få starta hunddagis krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt 16 § djurskyddslagen. Du kan läsa mer om att söka tillstånd här. Du kan också läsa mer om hunddagis på Jordbruksverkets webbplats.

Om hunddagiset ska ligga i ett tätbebyggt område kan det också vara bra att ta kontakt med kommunen, för att höra om vad de säger med tanke på störningsrisk för grannar och så vidare.  

 

 

Vilka utbildningar är godkända för att man ska få starta hunddagis?

Det finns listat vad utbildningen ska innehålla, men det finns inte någon lista över godkända utbildningar.

Du kan läsa mer om att starta hunddagis på Jordbruksverkets webbplats.

 

 

Får jag ha min hund i bur?

Nej. Du får bara ha den i bur vid vissa särskilda tillfällen. Just nu har Länsstyrelsen ett informationsprojekt om burförvaring och transport av hund och katt.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens informationsprojekt och här finns också ett informationsblad du kan ladda ner.

Du kan också läsa mer om när man får ha hund i bur på Jordbruksverkets webbplats.

 

 

Får jag ha min hund i bilen?

Hunden får bara hållas i bilen i samband med transport. Efter att bilen stannat får den vara i bilen max tre timmar. Det får inte heller vara för varmt eller för kallt om hunden lämnas i bilen.

Du kan läsa mer om biltransport på Jordbruksverkets webbplats.

Du kan läsa mer om hund i varm bil här

 

Jag har hört att det kommit nya mått för rastgårdar. Hur stor ska rastgården vara?

From 1 maj 2013 gäller de nya måttbestämmelserna på rastgårdar, boxar, valpningsboxar och hundkojor för hundar, rastgårdar och boxar för katter, även för dig som byggde efter de gamla måtten som gällde före den 1 maj 2008.

Du som redan har byggt efter de nya måtten, oavsett när du byggde, behöver inte bygga om.

Du kan läsa mer om hur stor rastgård en hund ska ha här