Hästar - vanliga frågor och svar

Innehållsförteckning

 

 

Svar på frågorna

Får man ha hästar ute i hagen utan skydd?

Både ja och nej. Under sommarhalvåret får man ha djuren ute utan skydd. Djuren bör dock ha tillgång till skugga. Under den kalla årstiden måste alla hästar ha tillgång till en ligghall eller ett stall eller liknande som ger skydd för väder och vind. Man kan ansöka om dispens från Jordbruksverket.  När "den kalla årstiden" startar och slutar beror på vädret, och det varierar något mellan olika år.

Här kan du läsa mer om när djuren behöver skydd

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om utevistelse och betesgång, stallmiljö med mera

Får man gräva ner en avliden häst på sin egen mark?

Ja, det får man göra, det behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Dock måste din kommun godkänna platsen för nedgrävning.

Läs mer om nedgrävning av död häst.

 

Får man ha taggtrådsstängsel runt hästhagen?

Nej. Sedan den 1 januari 2010 är det otillåtet att hålla hästar i hagar med taggtråd. Om man vill ha kvar taggtråden och sätta ett elstängsel innanför så måste eltråden sitta på en annan stolpe än taggtråden. Det är inte tillåtet att använda distanshållare.

Om du vill ha kvar taggtrådsstängslet utanför eltråden, måste det vara uppsatt så att hästarna inte kommer åt taggtråden. Det finns inget fastställt avstånd mellan taggtrådsstängsel och eltrådstängsel, men hästarna skall inte kunna fastna och skada sig på något sätt om det hamnar mellan stängslen. De ska inte kunna hoppa över eltråden och sedan gå i taggtråden, eller fastna i taggtråden om de rullar sig i närheten av stängslet.

Taggtrådsstängslet får inte fungera som hästarnas extra stängsel. Man får inte låta bli att sätta upp ett ordentligt elstängsel bara för att det ändå finns ett stängsel utanför. Det går inte att sätta upp en ensam eltråd för syns skull.

 

Får man ha en ensam häst?

Nej. Alla hästar ska ha sällskap, och helst ska hästen ha kontakt med andra hästar. Ibland kan fungera med ett annat flockdjur, som till exempel får eller nötkreatur. Om din häst står avskilt i ett stall kan hästen visa tecken på att den behöver mer kontakt med andra hästar i stallet. Var uppmärksam på det och ordna då så att din häst får den sociala kontakt som den behöver.

 

Måste hästen komma ut i hagen varje dag?

Ja. En häst ska få komma ut i hagen varje dag. Det räcker inte att bara ta en ridtur, utan hästen ska varje dag få möjlighet att röra sig fritt. Den ska också ha så stor hage att den varje dag fritt kan röra sig i både skritt, trav och galopp.

Liten folder om några av de viktigaste sakerna för hästen

 

 

Hovslagare - vad är det för skillnad mellan en godkänd hovslagare och en hovslagare utan godkännande?

En godkänd hovslagare får arbeta med fler saker än en hovslagare utan godkännande. Mer exakt information om detta kan du läsa i det informationsblad som vi länkar till nedan. Du kan också läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Informationsblad om hovslagare med och utan godkännande

Länk till Jordbruksverkets webbsida med mer information om hovslagare