Nötkreatur - vanliga frågor och svar

Innehållsförteckning

Svar på frågorna

Regler för kalvning och kalvar

Från och med 1 augusti 2012 gäller kravet på kalvningsboxar och att kor och kvigor ska kalva lösgående alla besättningar. Det blir också förbjudet att hålla kalvar under 4 månader i hårda helspaltsboxar.

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om detta och om hur kalvar och kalvning ska skötas

 

Får man ha kor ute i hagen utan skydd?

Både ja och nej.

Under sommarhalvåret får man ha djuren ute utan skydd. Djuren bör dock ha tillgång till skugga.

Under den kalla årstiden måste alla nötkreatur ha tillgång till en ligghall eller en ladugård eller liknande som ger skydd för väder och vind.

Man kan ansöka om dispens från Jordbruksverket. 

När "den kalla årstiden" startar och slutar beror på vädret, och det varierar något mellan olika år.

Här kan du läsa mer om när djuren behöver skydd

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om betesgång och ligghall

 

Hur ska en kalvbox se ut? Genombrutna mellanväggar?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om hur kalvar ska skötas. Där kan du också hitta mått på boxar och andra utrymmen.

 Relaterat