Vanliga frågor och svar

 

Hur kan jag anmäla misskötsel av djur?
Jag har gjort en anmälan, vad händer nu?

Här kan du läsa om hur man anmäler och vad som händer efter anmälan.

 

Vilda djur?

Vi arbetar med de djur som vi människor har ansvar för, det vill säga tamdjur.

Kommunerna har ansvar för vissa vilda djur, till exempel grävling i tätbebyggda områden. Polisen har ansvar för vilda djur som far illa och döda vilda djur.

Här kan du läsa mer om vem som har ansvar för olika delar som rör tama och vilda djur.

 

Jag vill bli djurskyddsinspektör! Vad behöver jag för utbildning?

Du kan läsa mer om olika utbildningar för att arbeta med djurskydd på länsstyrelsen på Jordbruksverkets hemsida.

 

Var kan jag hitta ett djurhem som kan ta emot mitt djur och omplacera det?

Länsstyrelsen får in många frågor vart man kan vända sig för omplacering av djur, främst katter.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att bistå med kontaktuppgifter till olika djurhem utan hänvisar er till att söka exempelvis på Google, adressdatabaser och i sociala medier.

Du kan läsa mer om hur katter ska skötas och om herrelösa och förvildade katter här.

 

Jag såg en annons med försäljning av apor - det verkar skumt - vart vänder jag mig?

Anmälan om detta ska göras till Länsstyrelsens Rättsenhet, Naturvårdsverket eller Jordbruksverket.

Du kan ringa Länsstyrelsen, telefon 010-2244000, Naturvårdsverket, telefon 010-698 10 00, eller Jordbruksverket, telefon 0771-223223, så får du hjälp att komma vidare till rätt person.

 

När kontrollerar ni och hur utförs kontrollerna?

Här kan du läsa om hur kontrollerna väljs ut och går till.  

 

Tidigare var Länsstyrelsen överklagningsmyndighet för de kommunala djurskyddsbesluten. Vart överklagar jag nu?

Till Förvaltningsrätten, men du skickar ditt överklagande till oss på Länsstyrelsen. Det är sedan vår uppgift att skicka vidare överklagandet till respektive Förvaltningsrätt.  

 

Har kommunen kvar någon tillsyn på lantbruken?

Ja, kommunerna har fortfarande tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk (till exempel gödselhantering, kemikalier, bekämpningsmedel), hälsoskydd och olägenhet för människors hälsa (såsom skällande hundar, fåglar som smutsar ned, älg i trädgården).

Här kan du läsa mer om vem som har ansvar för olika delar som rör tama och vilda djur.

 

Är det kommunen eller länsstyrelsen jag ska kontakta? Jag är lite osäker.

Om du är osäker på om det är länsstyrelsen eller kommunen du ska kontakta så kan båda kan hjälpa dig rätt. Hör av dig till någon av oss så hjälper vi dig!  

 

Måste man ha tillstånd från kommunen att ha orm, nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä inom detaljplanelagt område?

Det stämmer! Kontakta miljökontoret i din kommun för närmare besked.

 

Transportör - Vem kontrollerar att jag har ett kompetensbevis?

Det gör djurskyddskontrollanten på Länsstyrelsen.

 

Ligghall eller annat skydd, när behövs det?

Ligghall eller annat skydd behövs under den kalla årstiden. Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av på markerna, vilket den gör när dygnsmedeltemperaturen understiger 5 plusgrader under 5 dagars tid. Länsstyrelsen följer SMHIs bedömning av när den kalla årstiden startar och slutar.

Här kan du läsa mer om när under året djuren behöver skydd

 

Var hittar jag lagstiftningen om hur djur ska skötas?

På Jordbruksverkets webbplats finns både lagstiftningen och sammanfattande broschyrer med djurskyddsbestämmelser för olika djur.