Förprövning

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva förprövas. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för förvaringsutrymmen av djur. När byggnationen är färdig ska den besiktigas.
Djurstall. Foto: Anna Agné

Lantbrukets ekonomibyggnader är idag undantagna från bygglovsplikt utanför detaljplanerat område. Sedan 1973 finns kravet på förprövning av djurstallar.

Syftet är att byggnader och andra utrymmen som ska inhysa djur, gäller även hägn, från början byggs på ett bra sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.  

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för förprövningen och handlägger varje enskilt ärende. Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet för djurskyddsfrågor.

Kort om hur förprövning går till

Ansökan görs till Länsstyrelsen på blankett för förprövning av djurstallar och vilthägn eller häststallar

Så här fyller du i ansökan om förprövning av djurstall (D173B)

Så här fyller du i ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Du ska även skicka med:

 • Planritning. En ritning över stallet sett ovanifrån med utsatta mått. (Skala 1:100, 1:200)
 • Sektionsritning. En ritning på stallet i genomskärning, sett från sidan, med utsatta höjdmått. (skala 1:50, 1:100)
 • Situationsplan. som visar hur stallet ligger i förhållande till andra byggnader. Det kan exempelvis vara en handskiss med utsatta mått eller en bild från någon karttjänst. (Skala 1:500, 1:1000)
 • Beskrivningar som till exempel bilder och/eller texter om hur stallet och djurhanteringen kommer att fungera.

Under handläggningen kan vi behöva ta kontakt för att få en bättre uppfattning om förhållandena på gården och den planerade åtgärden.

När får jag börja bygga?

Du kan börja bygga när din förprövningsansökan blivit godkänd, annars riskerar du att byggnaden istället blir efterprövad vilket kan innebära att du får betala en straffavgift (12 000–24 000 kr). 

Beslutet får du senast åtta veckor efter att ansökan är komplett. Observera att handläggningstiden påverkas av om ansökan är komplett.  

Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att ansökan blivit godkänd.

När får jag börja använda mitt stall?

Innan byggnaden börjar användas ska du anmäla att den förprövade byggnadsåtgärden är klar för slutbesiktning. Du kan antingen ringa Länsstyrelsen eller anmäla via e-tjänst:

 

Besiktning av djurstall - e-tjänst

> Gör din anmälan via vår e-tjänst

 

När ska du förpröva?

Förprövning ska ske om antalet djur på fastigheten efter byggnadsåtgärden kommer att vara fler eller lika med:

 • 20 nötkreatur
 • 15 vuxna grisar
 • 150 växande grisar
 • 20 vuxna får
 • 40 lamm
 • 500 fjäderfän utom strutsfåglar
 • 5 hästar
 • 20 vuxna minkar
 • 150 växande minkar

I föreskriften L35 anges ytterligare djursorter. Det finns även vissa undantag som du kan läsa mer om i L35 eller på Jordbruksverkets webbplats.

Krav på förprövning gäller inte vissa mindre byggnadsåtgärder

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad behöver den inte förprövas om vissa kriterier är uppfyllda. I sådana fall räcker det med en förhandsanmälan. Anmälan till Länsstyrelsen görs på Jordbruksverkets blankett för förhandsanmälan.

Läs mer om förprövning och när du inte behöver förpröva på Jordbruksverkets webbplats. Klicka på länkarna till höger för aktuellt djurslag.

Skicka ansökan till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Eller:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Kontakta oss gärna om du har frågor angående förprövningen. Du ser våra kontaktuppgifter i rutan överst till höger på sidan.