Ärendetid för förprövning av djurstallar

Mål: ärendet tar 8 veckor*

*Förprövning av djurstallet → Byggnation av djurstallet → Besiktning av det färdigbyggda stallet.  

Vad händer med ditt ärende på länsstyrelsen?

När ansökan kommit in bedömer handläggaren om ärendet är komplett. Handläggaren skickar ett bekräftelsebrev där vi även skriver in om du ska komplettera med ytterligare uppgifter. När samtliga handlingar finns hos Länsstyrelsen startar granskningen och ett beslut kan fattas. Handläggningstiden påverkas av om ansökan är komplett. Efter att du har fått ett beslut som godkänner din ansökan får du börja bygga. Byggnadsåtgärden ska vara genomförd inom tre år. Innan byggnaden börjar användas ska du anmäla att den förprövade byggnadsåtgärden är klar för slutbesiktning.

På vår sida om förprövning av djurstallar kan du läsa mer om vem som behöver förpröva sitt djurstall, blankett för ansökan.