Veterinär till offentlig tävling med djur 

En veterinär måste närvara vid offentliga tävlingar med djur. Ansökan görs elektroniskt via Länsstyrelsens e-tjänst.

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur måste en veterinär närvara. En företrädare för organisationen som håller tävlingen ska ansöka om en veterinär hos Länsstyrelsen.

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen när den är komplett. Den ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor före tävlingsdatum. Sökanden ska ha varit i kontakt med föreslagen veterinär innan ansökan skickas in.

Läs mer och ansök om veterinär till offentlig tävling med djur