Offentlig förevisning av djur

För att driva anläggning för förevisning av djur krävs godkännande av länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller "dekoration" i affärer och restauranger eller liknande verksamheter omfattas av föreskrifterna.

Med offentlig  förevisning av djur innebär att djur förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning.

Exempel på anläggningar: traditionella djurparker, 4H-gårdar, tropikhus, vilthägn med turistbesök, friluftsmuseer med djur, fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar, akvariefiskar/akvarium på restauranger m.m. 

För att förevisa vilda djur behövs även tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845). Dessa ärenden handläggs av länsstyrelsens Naturvårdsenhet.

Hur går jag till väga för att söka tillstånd?

  1. Har du, eller planerar du att starta, en anläggning för förevisning av djur, bör du börja med att läsa igenom valda delar av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (SJVFS 2009:92, Saknr L 108). Läs då det första gemensamma kapitlet, samt välj sedan ut de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.
  2. Därefter fyller du i Ansökan om tillstånd  för offentlig förevisning av djur och skickar in till Länsstyrelsen. 
  3. Länsstyrelsen kommer sedan att besöka dig och din anläggning för att se om den uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur.  Blir anläggningen efter Länsstyrelsens prövning godkänd fattar Länsstyrelsen beslut om detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Ansökningsavgift

När ansökan inkommit till Länsstyrelsen skickas en faktura på ansökningsavgiften, vilken är 2000 kr. Avgiften måste betalas, för att ärendet ska tas upp till prövning!

Enligt 37 § djurskyddsförordningen ska sökanden betala ansökningsavgift enligt punkt 1. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 2-5:

1. Ansökningsavgift: 2 000kr
2. Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400kr
3. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700kr
4. Flera utrymmen och större utredning: 16 100kr
5. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning:  24 600kr

Olika myndigheter har olika ansvar 

Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet för djurskyddsfrågorna. Den centrala myndigheten anger i föreskrifter vilka krav som gäller för anläggningar som visar djur. Här finns dels allmänna krav på föreståndarens kompetens, veterinär närvaro, tillgång på zoologisk kunskap m.m. Men här finns också detaljerade krav på utformning av burar, hägn, akvarier, hagar, hägn etc. för ett mycket stort antal djurslag. Ett av kraven i föreskriften är att anläggningen måste ha ett tillstånd, ett förhandsgodkännande, innan den får börja förevisa djur.  

Länsstyrelsen prövar frågan om godkännande, och sköter precis som för all annan djurhållning även kontrollen av den fortlöpande djurskyddstillsynen på anläggningen.