Uppfödning, förvaring och utfodring av djur (§16)

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. Detta är tillstånd enligt djurskyddslagen §16 och söks hos Länsstyrelsen. Ansökan görs i första hand elektroniskt via Länsstyrelsens e-tjänst.

Hundar, katter och hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

  • ha många (10 eller fler) sällskapsdjur eller hästar
  • föda upp sällskapsdjur eller hästar
  • hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar,
  • föda upp pälsdjur.

Du behöver också tillstånd om du ska göra detta yrkesmässigt.

För att få ett tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten, och du ska ha bra utrymmen att ha verksamheten i. Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd.

Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna.  

Verksamhet med djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

Kaniner, fiskar, ormar med mera

För andra sällskapsdjur än hund och katt, till exempel kaniner, fiskar eller ormar, behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring, om det är över ett visst antal djur eller förvaringsutrymmen (så kallad större verksamhet):

  • upplåtande och förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år,
  • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar, under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år,

Om du håller, föder upp eller säljer andra sällskapsdjur än hund och katt, behöver du bara tillstånd om du har en större verksamhet som är yrkesmässig. Du måste alltid ha tillstånd om du har uppfödning av djur som ska säljas som foderdjur.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun, om du vill ha till exempel orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.  

Om du säljer B-listade djur så behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26 §. Här hittar du vår e-tjänst.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

 Ordförklaringar

Håller = har hand om egna eller andras djur

Förvarar och utfodrar = tar emot andras djur mot ersättning eller tar emot djur i syfte att förmedla dem t.ex. omplacering och inackordering

Upplåter djur = lånar ut djur mot ersättning