Vallning av får

Länkar till SKKs policy för hantering av djur vid vallningsträning