Skydd för djuren i hagen

Hur klarar djuren kylan? När behöver djuren ha skydd i hagen? Är det dags att ta in djuren när vintern och kylan kommer? Nötkreatur, får, grisar och hästar klarar sig bra i kallt väder men behöver få tillräckligt med foder och ha tillgång till torr liggplats.

Om det är torrt, vindstilla och sol, och om djuren är i gott hull och har ett bra allmäntillstånd är 20 minusgrader inga problem. Djuren kan ändå hålla värmen. Problem kan uppstå när det blåser och är mulet och blött. Då är det svårare för djuren att hålla en jämn värmebalans. När pälsen blir våt förlorar den sin isolerande effekt och då behöver djuren kompensera genom att äta mer eller att söka skydd.

Djur som går ute ges större möjligheter att bete sig naturligt än uppstallade djur. Lagstiftningen ställer dock krav på att djur ska hållas och skötas på ett sätt som främjar deras hälsa. Därför ska djuren ges bra förutsättningar för att klara sig ute även under den kalla årstiden.

Tillräckligt med foder och tillgång till torr liggplats

Det överlägset viktigaste för att djuren inte ska frysa är att de får tillräckligt med foder, kan hålla sig torra och har tillgång till en ren och torr liggplats. Nötkreatur har större behov än till exempel hästar att kunna ligga ner och vila men det är viktigt även för hästar att kunna söka skydd.

Det bästa sättet att ge djuren en ren och torr liggplats är att de har tillgång till en ligghall. En ligghall är en byggnad med minst tre väggar och ett tak.

Ligghall som skydd mot väder och vind

Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av på markerna, vilket den gör när dygnsmedeltemperaturen understiger 5 plusgrader under 5 dagars tid.

Under den kalla årstiden ställer lagstiftningen krav på att djur som hålls ute ska ges tillgång till en ligghall som ger dem skydd mot väder och vind samt tillgång till torra och rena liggplatser. För produktionsdjur gäller att de ska ha tillgång till ligghall om de hålls ute mer än 12 timmar/dygn och för hästar 16 timmar/dygn.

Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur.