Mindre fårbesättningar

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad och en broschyr om hur får ska skötas. Under vintern 2011 gjorde Länsstyrelsen riktade djurskyddskontroller i mindre fårbesättningar.
Får i vinterlandskap. Foto: Hillevi Upmanis

Länsstyrelsen har tagit fram ett flygblad med kort information om fårskötsel. Vi har också tagit fram en broschyr med mer utförlig information om fårens skötsel under året.

Tänk extra på detta!

Vår erfarenhet är att det speciellt är några områden där det finns stor potential till förbättring hos många fårägare. Dessa är

  • klippning   
  • verkning av klövar  
  • foder
  • bete  
  • inavel och bagghållning  
  • parasiter och avmaskning  
  • lamningsrutiner.

Andra områden som är viktiga är tillgång till ligghall för utegångsdjur och tillräcklig ventilation för djur som hålls inomhus vintertid.

Får som vallas. Foto: Hillevi Upmanis

 

Flygbladet med info om skötsel och de planerade kontrollerna skickades till alla djurhållare med besättningar på 30 får eller färre.

Hur mår fåren?

Länsstyrelsen bedömer att de allra flesta mindre fårbesättningar i länet sköts på ett bra sätt!

Av de ungefär 2 000 fårhållare med max 30 djur som finns i länet, kontrollerades 400 stycken. Av de gårdar som hade får vid kontrollen, var 83 procent helt utan brist och bara ett fåtal hade flera brister. Länsstyrelsen har också fått många positiva kommentarer om de flygblad med information som skickades ut.  

Bagge med horn. Foto: Hillevi Upmanis
Den vanligaste bristen handlar om att alla får inte hade tillgång till en ren och torr liggplats i stall eller ligghall (7 procent). Nästan lika många (6 procent) hade brister vad gällde fårens hull. Vi upplever denna brist som allvarligare, och hoppas att den information och kunskap som förmedlats genom projektet leder till förbättringar för djurens situation.