Överviktiga hundar

Många hundar är överviktiga. Det beror oftast på för lite motion och för mycket eller fel foder. En normalviktig hund har markerad midja och nacke. Det finns flera vanliga följdsjukdomar till övervikt.

Många av dagens hundar lider av övervikt. Man räknar med att cirka 30 procent av alla hundar i Sverige är överviktiga i någon utsträckning. En hund som väger 15 procent mer än rasens idealvikt räknas som överviktig eller fet. Det innebär att en hund som ska väga 20 kg är överviktig om den väger 3 kg för mycket.

Varför blir en hund överviktig?

Oftast beror övervikten på en kombination av för lite motion och för mycket eller fel foder.

Normalviktig – överviktig hund

En normalviktig hund har en markerad midja och nacke, och tydligt urskiljbara revben och höftben.

En svart, stående mycket överviktig hund i koppel.

Följdsjukdomar

Vanliga följdsjukdomar av övervikten kan vara diabetes (sockersjuka), ledproblem (hälta), hjärt- och lungproblem, och problem med hud och päls. Dessutom kan hundens livslängd förkortas betydligt.