Katter - info om skötsel och herrelösa eller övergivna katter

Det finns regler för hur en katt ska skötas. Herrelösa, övergivna och förvildade katter far illa. Du kan kontakta Länsstyrelsen om du hittar en herrelös katt. Länsstyrelsen arbetar extra för katten.
Foto av huvudet på en katt i solsken.

Hur ska en katt skötas?

Du ska bland annat:

 • se till din katt minst två gånger varje dag
 • veta hur många katter du har
 • begränsa antalet kattungar som föds
 • ge din katt vård om den behöver det
 • ge din katt tillgång till en varm plats  

Du får ha max 9 vuxna katter. Du får ha max 2 kullar kattungar totalt varje år. Vill du ha fler än nio katter eller två kullar behöver du söka tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Mer information om vad en katt behöver för att må bra kan du hitta i det informationsblad Länsstyrelsen har tagit fram.

Herrelösa katter

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat, och sår och skador som inte tas om hand. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans.

Lagen säger också att katter ska hållas och skötas på ett sånt sätt att man förebygger att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Herrelös katt – vad gör jag?

 • Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
 • kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
 • om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
 • om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
 • kontakta Länsstyrelsen
 • hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas    

Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den! Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.  

Om det kan antas att katten är övergiven kan du som markägare själv avliva katten. Du behöver inte Länsstyrelsens tillstånd för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare! I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen för att skjuta katter.

Länsstyrelsen arbetar för katten

Länsstyrelsen gjorde en särskild informationsinsats till de djurägare som även har ladugårdskatter under 2012. Syftet är att höja kattens status och undvika förvildade katter. Vi kommer att fortsätta sprida information om detta även under kommande år.

Här kan du läsa mer om kattprojektet

 Frågor om omhändertagandet av katterna i Vargön

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)