Höns - Info om skötsel

Det finns regler för hur höns ska skötas. Reglerna handlar bland annat om rengöring, ohyra, sandbad och rede. Under 2014 kommer vi i samband med våra andra djurskyddskontroller även att kontrollera dina höns.
Foto av tupp, höna och kyckling tillsammans utomhus i gröngräset (foto Hillevi Upmanis)

Höns hemma

Det är många av oss som har några höns hemma. Kanske för äggen, köttet och kanske gödseln. Eller kanske mest för att det är mysigt och för att det känns bra att veta att djuren har det bra!

Vill du få mer kunskap och information om hur du ska sköta dina höns? Det finns mycket att lära för att både djuren och du ska må bra!

Svåra områden

Vår erfarenhet är att det speciellt är några områden där det finns utrymme för mer kunskap hos många hönsägare:

  • Rengöring
  • Ohyra
  • Inredning
  • Slakt och avlivning

Rengöring

Det är viktigt att hönsens utrymme är rent och torrt. Du ska rengöra hönsens utrymme noggrant minst en gång årligen. Beroende på beläggning och om hönsen får gå ut kan du behöva rengöra oftare.

Det är också viktigt att ventilationen är tillräckligt bra. Om utrymmet har dålig ventilation är det risk för att luften blir dålig, det vill säga att halten ammoniak blir för hög. Detta kan också ske om utrymmet blir för smutsigt eller för fuktigt. Ventilationen ska vara så effektiv att luften hela tiden är bra.

Tänk också på att rengöra hönsens vattenskål så att vattnet håller sig rent och det inte bildas en smutsig beläggning i skålen. Ett enkelt sätt att lösa detta är att ha en diskborste hängande utanför dörren till hönshuset, och att du varje dag skrubbar ur vattenskålen.

Rengöring är också viktig för att hålla nere mängden ohyra hos hönsen.

Ohyra

Ohyra som till exempel röda hönskvalster, loppor, fotskabb och löss är ett gissel för höns och kan medföra ett stort lidande för djuren. Många typer av ohyra bekämpas genom utgödsling och noggrann rengöring med tvättlösning eller högtryckstvätt med hett vatten. Hönshuset kan även dammsugas, målas eller kalkas. Solljus, uttorkning och frysning förhindrar utvecklingen av viss ohyra. Ibland behöver också hönsen själva behandlas. Om det är möjligt kan man ha en vinter- och en sommarbostad så att utrymmena kan stå tomma ett tag efter rengöringen.

Fotskabb, ofta kallat kalkben eller benskorv, är ett exempel på en vanlig parasit i hobbyflockar. Parasiten borrar gångar i huden, vilket gör att fjällen på benen reser sig och huden förtjockas. Skadorna brukar förvärras med ökande ålder, och man tror att känslighet för parasiten kan var ärftligt. Man bör därför inte avla på dessa djur. Kalkben kan vara mycket smärtsamt för hönsen, och man kan behöva avliva djur som har angripits kraftigt.

Inredning

Utrymme

Enligt lagen kan man ha ganska många höns på ett litet utrymme, men studier har visat att hönsen mår märkbart bättre om de har mer plats att röra sig på. Hönshuset ska också ha ljusinsläpp för dagsljus. Det bästa är naturligtvis om hönsen dessutom har möjlighet att komma utomhus på dagarna.

Sandbad

Hönsen ska ha tillgång till sandbad/ströbad.  Det ska vara ett luckert strömedel där hönsen kan picka, sprätta och sandbada. Om du strör med till exempel torv eller kutterspån inomhus så fungerar det som sandbad åt hönsen, men halm eller hö fungerar bara om det är väl hackat. Om du strör med ohackad halm kan du ha till exempel en stadig balja med sand eller torv i hönshuset. Sandbadet får gärna vara så stort att flera höns får plats att sandbada samtidigt, eftersom det är ett beteende som drar igång övriga djur ordentligt!  Om du har sandbadet till hönsen utomhus behöver det täckas över så att det strömedlet håller sig torrt och luckert. Går hönsen ute fritt letar de oftast själva reda på lämpligt sandbad.

Det är viktigt att hönsen har tillräckligt med strömedel redan från att de kläcks. Det gör att djuren mår bättre och minskar bland annat risken för fjäderhackning hos de vuxna hönsen.

Närbild på vit höna (foto Elin Svensson)

Sittpinnar

Det är viktigt att det finns tillräckligt med sittpinnar till hönsen redan från att de är små kycklingar. Det minskar bland annat risken för golvägg och för kloakkannibalism och dessutom utvecklas hönsens uppfattningsförmåga i rummet bättre. Sittpinnarna bör vara av hårt trä med tvärsnitt som en liggande oval med platt ovansida, och hönsen ska kunna gripa om pinnen.

En höna ska ha tillgång till minst 15 cm sittpinne, men det är också viktigt att du tar hänsyn till vilken ras du har. Större raser kan behöva mer sittpinne. Det kan vara bra med väl tilltaget utrymme eftersom vissa hönor har svårt att tolerera att andra ranglåga hönor sitter nära.

Rede

Höns behöver tillgång till reden i god tid innan de börjar lägga ägg. Ett rede är ett avskilt utrymme för äggläggning, och kan ha många former och utseenden. Det behöver dock alltid ett tak eller någon sorts avgränsning uppåt för att fungera som rede. Ofta är det bättre att ha ett sluttande tak, för att förhindra att det samlas gödsel på taket.

I handeln säljs bland annat färdiga reden med lutande stålnät i botten, men det är inte tillåtet med reden där fåglarna ligger direkt på ett rutnät av metall. Du kan dock använda dessa reden om du täcker nätet med till exempel halm eller en redesmatta.

Slakt och avlivning

Förutom planerad slakt måste du kunna fatta beslut om avlivning av sjuka djur. Det är inte okej att hönsen får tyna bort och självdö. Djuren ska också alltid avlivas på ett korrekt sätt.

Djuret måste bedövas före avlivningen. Kycklingar under 250 gram behöver dock inte bedövas före avlivning. Tillåtna bedövningsmetoder är slag mot bakhuvudet, bultpistol eller elbedövning.

Tillåtna metoder för avlivning är, beroende på djurens storlek: avblodning, halshuggning eller halsdislokation. Halsdislokation är endast tillåtet på djur med en vikt upp till 5 kg.

Försök dig inte på bedövning och avlivning om du är osäker på hanteringen. Låt gärna någon som är erfaren vara med första de gångerna så at du snabbt kan få hjälp om något går fel.

Tillsyn och temperatur

Tänk på att du måste se till hönsen varje dag. Ha också koll på temperaturen så att det inte blir för kallt. Om det blir för kallt eller dragigt kan hönsen förfrysa kam och slör.

Riktade kontroller

Just nu inriktar vi oss lite extra på dig som har ett mindre antal höns. Under 2014 kommer vi i samband med våra andra kontroller även att göra djurskyddskontroller på höns. 

Vill du läsa och lära mer?

Om du vill lära mer om höns, deras skötsel och behov kan du hitta och läsa mer här:

Mer om ohyra på Statens Veterinärmedicinska anstalts webbplats

Mer om hur avlivning ska gå till på Jordbruksverkets webbplats