Zoobutiker 2010-2011

Under senhösten 2010 och våren 2011 kontrollerade Länsstyrelsen zoobutiker. Djuren var i bra kondition och de flesta butiker höll rent och snyggt både hos djuren och i butiken.  Det fanns vissa brister, som till exempel felaktig skyltning och saknade eller dåliga arbetsinstruktioner för de anställda.
Maskerad Gräsgroda Foto: Fredrik Engström

Zoobutiker är en offentlig miljö där många människor ser hur djur hålls, och för många innebär det en första kontakt med olika djurslag. Därför är det viktigt att butikerna sköter sina djur på ett bra sätt, och att de är förebilder för andra djurägare.  

Kontroll

Länsstyrelsen kontrollerade totalt 31 butiker, och i 2 av dem hittades allvarligare brister.  

Resultat

Länsstyrelsen kontrollerade bland annat om butikerna lämnade bra faktablad med grundläggande information om djurhållning till kunden. De flesta butiker hade faktablad med bra information för däggdjur, fåglar och reptiler. För fisk saknades ofta faktablad, eller också var informationen bristfällig eller felaktig.

Felaktig skyltning för de djur som var till salu var den vanligaste bristen hos butikerna. Antingen uppfylldes inte kraven på vilken information som ska finnas, eller också saknades skyltning helt.  I ungefär 30 procent av butikerna saknades arbetsinstruktion för de anställda helt, eller också uppfyllde den inte kraven enligt djurskyddsföreskrifterna.