Kontroll av personer med djurförbud 2011, 2012, 2013 och 2014

Under 2011, 2012 och 2013 kontrollerade Länsstyrelsen om personer med djurförbud hade djur. En relativt stor andel av de kontrollerade bröt mot djurförbudet. Under 2014 fortsätter kontrollerna.

Länsstyrelsen har under flera år genomfört kontroller hos personer i länet med förbud att hålla djur. Även personer som fick ha en begränsad djurhållning kontrollerades.

Resultat

Totalt kontrollerades 85 personer 2011 och 53 personer 2012. Tolv (14 procent) respektive 19 (36 procent) av dessa hade djur som de inte fick ha. Djuren hos dessa personer omhändertogs.

Resultaten visar att en relativt stor andel av personer som har djurförbud bryter mot besluten.

Vi ser fortfarande över data för 2013.

Kontroller 2014

Ytterligare kontroller av personer med djurförbud utförs under 2014.

Läs mer om djurförbud