Kontroll av länets minkfarmer 2011

Under 2011 kontrollerade Länsstyrelsen länets minkfarmer. På det flesta farmerna fanns inga brister som behövde följas upp.

Under slutet av september månad 2011 genomförde Länsstyrelsen oanmälda kontroller på 13 av 14 kända minkfarmer i länet.

På den minsta farmen fanns bara 22 minkar och på den största 70 000. Sammanlagt kontrollerades drygt 260 000 minkar. Länsstyrelsen gjorde fullständiga rutinkontroller på alla farmer.  

Funna brister

På 9 av de 13 farmerna hittade Länsstyrelsen inga brister som krävde uppföljning. Av de återstående farmerna var det en farm som saknade tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. På två farmer var det överbeläggning i de flesta burarna, och tre farmer saknade miljöberikning i form av plaströr, bollar eller liknande i en del av burarna.

Det fanns ett litet antal minkar med stereotypa beteenden och några minkar med allvarliga skador eller sjukdomar som farmarna inte själva hade upptäckt.

Sammanfattning

De flesta av farmerna hade ett väl fungerade uppmärkningssystem över sjuka djur, eller djur som på annat sätt var i behov av extra tillsyn. Minkarna var överlag lugna och vid gott allmäntillstånd. Många farmer hade etageburar med hyllor installerade. De flesta minkarna hade tillgång till halm för sysselsättning och som bomaterial i lyorna.

Resultat av 13 kontrollerade farmer

  • Antal farmer med överbeläggning: 2 (15 %)
  • Antal farmer där berikning saknades: 3 (23 %)
  • Antal farmer med sjuka/skadade minkar: 3 (23 %)
  • Antal farmer med minkar som uppvisade stereotypa beteenden: 3 (23 %)
  • Antal farmer där tillstånd saknades: 1 (8 %)