Mindre nötkreatursbesättningar 2011

Under 2011 genomförde Länsstyrelsen kontroller av mindre nötkreatursbesättningar som hölls för köttproduktion.
Närbild av två köttdjur på bete. Foto: Hillevi Upmanis

Bakgrund och syfte

Länsstyrelsen kontrollerade djurhållningen i små besättningar med nötkreatur för köttproduktion. Med mindre besättning räknades i detta projekt djurhållare som håller färre än 40 nötkreatur.

Resultat

Totalt kontrollerades 95 gårdar. På de kontrollerade gårdarna var djurhållningen god och vid ungefär 65 procent av gårdarna fanns inte några brister.

I de fall det förekom brister var det smutsiga djur som var den vanligaste bristen. Detta noterades i ungefär 25 procent av besättningarna.

För djur som hölls i lösdrift uppmärksammades vid ett antal kontroller att kalvgömma saknades.