Kontroll av djurtransporter 2012 och 2011

Länsstyrelsen kommer att delta i ett nationellt kontrollprojekt gällande djurtransporter under hösten 2012. Även under 2011 gjorde Länsstyrelsen extra kontroller av djurtransporter. Ofta saknades dokumentation av djuren. Det förekom även andra brister.

Kontroller 2012

Under hösten 2012 kommer Länsstyrelsen att delta i ett nationellt kontrollprojekt gällande djurtransporter.

Kontroller 2011

Länsstyrelsen gjorde extra kontroller av djurtransporter under 2011. Länsstyrelsen besökte fem tävlingsplatser för hästar (tre ridsporttävlingar och två travbanor). Vid dessa tillfällen kontrollerades totalt 62 hästtransporter. Vid tre tillfällen gjordes kontroll av djurtransporter på väg i samarbete med polismyndigheten. Vid dessa tillfällen kontrollerades totalt 15 transportfordon. Vid tre tillfällen kontrollerade Länsstyrelsen djurtransporter i samband med avlastning av djur på slakterier.    

Resultat av kontrollerna 2011

Det saknades ofta dokumentation av den tillsyn av djuren som ska göras varannan timma under färd. I vissa fall uppfyllde skyltningen inte kraven. Det förekom även att man inte hade med sig lämpliga verktyg för att snabbt kunna lösgöra bundna djur, att det saknades strömedel på golven, och att ventilationen var dålig.