Bondkatter - information och extra kontroller 2012

Länsstyrelsen gjorde en särskild informationsinsats till de djurägare som även har ladugårdskatter under 2012. Syftet var att höja kattens status och undvika förvildade katter. De flesta bondkatter sköttes på ett bra sätt. Vi kommer att fortsätta sprida information om kattens behov även under kommande år. Det finns regler för hur en katt ska skötas för att må bra.
Sittande bondkattsunge.

Information och kontroller

Under 2012 informerade Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter, i samband med kontroll av andra verksamheter, om vad katter har behov av för att må bra.

 

De flesta sköttes bra

Om kontrollanten såg uppenbara brister i katthållningen gjordes en utökad kontroll.  På de flesta (ungefär 75 %) av gårdarna där Länsstyrelsen gav ut information sköttes katterna så bra att de inte behövde kontrolleras ytterligare.

Informationsblad

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad med riktlinjer för kattens skötsel och omsorg:  

  • Tillsyn två gånger per dag
  • Håll reda på hur många katter du har
  • Katter utan ägare far illa
  • Begränsa antalet kattungar
  • Du behöver tillstånd om du har många katter

Ta väl hand om dina katter