Hund i hundgård

Hunden är ett flockdjur som behöver sällskap och motion. Många hundar hålls i rastgård stora delar av året. Det finns flera regler för hur en hundgård ska vara utformad och inredd. Hunden ska också rastas utanför hundgården varje dag.

Sällskap

Hundar trivs bäst när de har kontakt med artfränder eller människor större delen av dygnet. Att se till sin hund ett några korta stunder per dag, vid exempelvis utfodring, räcker inte för att täcka hundens behov av sällskap.  

Motion

Hundar behöver motionera både huvud och kropp varje dag. De mår bäst då får vara med i flockliv, och får motion och träning många timmar per dag.

Många hundar hålls heltid i rastgård, speciellt jakthundar. Det är viktigt att tänka på att hundarna behöver social kontakt och motion även då det inte är jaktsäsong.

Det ställs samma krav på alla hundägare, oavsett vilken typ av hund­ man har. Alla hundar har samma rättigheter oavsett om de är jakthundar eller rena sällskapshundar.

Rastgårdens storlek

From 1 maj 2013 gäller de nya måttbestämmelserna på rastgårdar, boxar, valpningsboxar och hundkojor för hundar, rastgårdar och boxar för katter, även för dig som byggde efter de gamla måtten som gällde före den 1 maj 2008.

Du som redan har byggt efter de nya måtten, oavsett när du byggde, behöver inte bygga om.

Rastgårdens utformning

Rastgården ska hålls ren och underlaget ska vara fritt från lera och avföring. Det ska finnas både skugga och solbelysta områden, och de ska ha skydd mot regn och vind.  

Det ska finnas en upphöjd liggplats där hunden kan ligga bekvämt. Har man flera hundar i hundgården, ska den vara så stor att alla hundar kan ligga på den samtidigt. Hunden ska också ha tillgång till ett isolerat inomhusutrymme eller koja.  

Om hunden hålls heltid i hundgården ska den innehålla saker som hunden kan sysselsätta sig med. Exempel är märgben, möjlighet att gräva och regelbunden ”ommöblering” i rastgården.  

Rastning varje dag

En hund som hålls heltid i hundgård måste rastas utanför hundgården varje dag.

 

Här kan du läsa mer om hundens skötsel, storlek på utrymmen med mera!