Fotskabb (kalkben) hos höns

Fotskabb orsakas av kvalster och sprids främst via direktkontakt. Det kan mycket smärtsamt för djuren. Det finns sätt att behandla.

Orsak och symtom

Fotskabb/kalkben (Knemidocoptes mutans) orsakas av ett kvalster som lägger ägg i huden på framförallt ben och fötter på höns och kalkoner.

Kvalstret orsakar en inflammation i huden som gör att fjällen reser sig och huden blir skrovlig eller sårig. Benet kan se ut som en kotte, med utåtstående fjäll. Vid svåra angrepp blir fjällen övertäckta av ett kalkliknande lager. Angrepp är vanligast på ben och fötter, men kan även komma på kam, slör och hals. Djuren kan drabbas av klåda, hälta och deformerade tår som till och med kan falla av.

Ofta angrips bara vissa djur i flocken.  Fotskabb är vanligt i mindre hönsbesättningar och ses oftast hos äldre djur.

Spridning, bekämpning och förebyggande behandling

Kvalstren sprids via direktkontakt mellan djuren och genom miljön. Utanför djuret överlever parasiten endast en kortare tid. Parasiten är inte synlig för blotta ögat.

Bekämpning görs genom att borsta benen på hönsen med en borste (till exempel en tandborste eller en nagelborste), vatten och såpa för att mjuka upp och få bort beläggningarna. Därefter smörjs benen in med ett fast fett som vaselin eller paraffinolja för att kväva kvalstren.

Alla höns i flocken bör behandlas samtidigt och ströbädden bytas ut i samband med behandlingen. Behandlingen upprepas flera gånger med 7-14 dagars mellanrum. För att förebygga angrepp är det bra att gnida in hönsens ben med fett några gånger om året.

Djurskydd – avlivning

Allvarliga angrepp av fotskabb är mycket smärtsamt för djuren. Avlivning av djurskyddsskäl bör övervägas vid grava skador som deformerade eller amputerade tår.

Man tror att känslighet för parasiten kan vara ärftligt. Du bör därför inte avla på svårt angripna djur.

Övriga parasiter

Andra parasiter som är vanliga i hobbyflockar är coccidier, hönskvalster, fågelloppor och löss.

Ett bra sätt att hålla parasiter i schack är att hålla rent och torrt i hönshuset samt att göra en storrengöring minst en gång om året.

Ytterligare information

För mer info om sjukdomar och parasiter hos höns, se SVA:s hemsida. Mer info om hur höns ska skötas hittar du på Länsstyrelsens hemsida. För mer info om djurskyddsregler gällande höns, se L100 på Jordbruksverkets hemsida.